Šta je Malč?
Malč (eng. mulch – prekrivač) je organski materijal u našoj proizvodnji proizveden od:
 • kore drveta,
 • komada drveta - drvenog čipsa

Ovakav malč predstavlja organski tip malča koji  se razgrađuju različitom brzinom, u zavisnosti od materijala i klime, treba se češće obnavljati, ali poboljšavaju sastav zemljišta i plodnost.
Stoga mnogi stručnjaci za hortikulturu i šumarstvo daju prednost nad neorganskim tipovima malča.

Svrha malča je:

 • sačuvati vlagu
 • poboljšati plodnost i zdravlje tla
 • smanjenje rasta korova
 • poboljšati vizualni utisak prostora
U pejzažnoj arhitekuri površine koje se zastiru malčom izuzetno privlačne, deluju uredno i ugodno.
Pored toga, ukoliko se malčiraju staze za šetnju ili trim-staze, dobijaju se i veoma zdrave površine koje, osim što blagotvorno utiču na naš mozak, isto tako dejstvuju i na naš organizam u cjelosti budući da je malč elastičan te štiti zglobove.

Kako koristiti Malč?
Malč se može postavljati tokom cijele sezone, ali je najbolje vrijeme u kasno proljeće, posle zagrevanja zemljišta. Treba ga postavljati posle sadnje biljaka, i to pre nicanja korova. Debljina sloja treba da bude u rasponu od 5 do 10 cm, a prečnik malčovanog zemljišta 1 m. Vodite računa da ne preterate sa količinom. Radi sprečavanja gomilanja vlage u zoni korenovog vrata malč mora biti udaljen od debla bar 5 cm. Vijek trajanja malča je do 5 godina.

Vrste malča:
 1. Početni malč (do 30% drvne mase)
  Početni malč je sitnije granulacije i koristi se kao baza dekorativnom malču u omjeru 50%.

 2. Malč bukva (do 95% drvne mase)
  Pakovanje 50l, 70l , rinfuza i prema potrebama kupca

 3. Malč bor, jela, smrča (do 90% drvne mase)
  Pakovanje 50l, 70l , rinfuza i prema potrebama kupca

 4. Malč bor, jela, smrča (kora 100%)
  Pakovanje 50l, 70l , rinfuza i prema potrebama kupca

 5. Dekorativni malč u boji - drvna sječka bojena organskim bojama (do 95% drvne mase)
  Obojen organskom bojom koje ne nanose nikakvu štetu biljkama pri razgradnji.
  Pakovanje 50l, 70l , rinfuza I prema potrebama kupca

 6. Malč od ljuski lješnjaka
  Pakovanje od 50l, 70l i prema potrebama kupca
Početni malč

Malč bukva

Malč bor, jela, smrča

Malč bor, jela, smrča

Dekorativni malč

Malč od ljuski lješnjaka