Šta je briket?
Drvni briket je energent nastao presovanjem usitnjenog drvnog materijala, bez dodataka drugih primjesa i vezivnih materijala.

Sastav briketa čine domaće vrste drveta u omjeru:
 • 70% jela/smreka i 30% bukva,
 • 50% jela/smreka i 50% bukva.
Opis kvalitete Pakovanje:
 • Prečnik 90mm,
 • Sadržaj vlage oko 10%,
 • Sadržaj pepela 3%,
 • Donja toplotna moć 16 500 kJ/kg (3947 kcal/kg),
 • 2 kg briketa mijenja približno 1 litru lož ulja.
 • Briket sa i bez rupe u PVC foliji 10kg,
 • Briket sa i bez rupe u kartonskim kutijama 10kg,
 • Briket za industriju u big bag vrećama.
 • Briket za industriju u vrećama po 40 kg.