Otkupljujemo:
1. Drvna sirovina:

- celulozno drvo,
- sitni i krupni drvni otpad (okorak, kockice, letvice...),
- piljevina,
- sjecka

Sve navedeno u vrstama drveta:
- Jela/smreka,
- Bukva,
- Hrast,
- Jasen

2. Ambalaža:

- Big Bag vreće dimenzija 1700 x 910 (nove i polovne),
- Big Bag vreće dimenzija 1800 x 910 (nove i polovne),
- Palete dimenzija 950 x 1100 sa četverostranim ulazom,
- Streč folija,
- Štampana folija.