Roba

Cijepano drvo:

- Bukva,
- Bukva za picerije,
- Hrast,
- Jela/Smreka
Dužine 25cm, 33cm i 50cm



Pakovano u dvije veličine paleta:
   1m x 1m x 1,8m
   1m x 1m x 1m

   

Jelova potpala

Pakovana u pletene vrećice, paletizirana ili po želji kupca.