Obrazac za žalbu kupaca

  1. Podaci o podnosiocu žalbe
Ime/Organizacija:


Adresa:


Država:


Telefon:


Fax:


E mail adresa:


Podaci o osobi koja u ime podnosioca žalbe podnosi žalbu (ime, radno mjesto i sl):


Podaci o osobi koju treba kontaktirati (ako se razlikuje od gore navedene:
  1. Opis proizvoda na koji se dostavlja žalba
Referentni broj (broj fakture, otpremnice ili sl.):


Datum prijema proizvoda:


Lokacija prijema proizvoda:


Vrsta proizvoda (naziv, način pakovanja, ostale pojedinosti):


  1. Opis problema / utvrđene neispravnosti proizvoda
Opis problema:


  1. Zahtjev / prijedlog kupca
Opis prijedlog:


  1. Prilog
Spisak priloženih dokumenata (slike proizvoda, utvrđenih neusklađenosti i sl.):

*Podržani formati priloga su: jpg, jpeg, bmp, png, gif, pdf. Maksimalna veličina priloga je 5 megabajta.

Unesite tekst ispod