Šta je pelet?

Drvni pelet je vrsta goriva iz biomase koji se proizvodi mljevenjem razne vrste drvnog otpada u primarnoj preradi (celulozno drvo, okorci, odrubci, okrajci i piljevina), koji se zatim u obliku piljevine presuje pod velikim pritiskom (bez dodavanja ikakvih primjesa) u valjkaste oblike.
Pelet se koristiti, isključivo za automatizovane sisteme grijanja koji se mogu programirati, za razliku od čvrstog goriva (drvo, ugalj...), gdje je moguće samo ručno loženje.
Iskorišćenost energije kod peleta je takođe veoma velika i iznosi preko 90%, dok kod drugih energenata, npr uglja i drveta taj stepen je najviše 70%.
Pelet se ubraja u ekološka - obnovljiva goriva, sa zanemarljivom emisijom štenih gasova (CO, NOx i prašina), te kao takav se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata.
Pelet se prizvodi iz ekoloških, čistih domaćih vrsta drveta sledećih sastava:

 • 70% jela/smreka i 30% bukva,
 • 50% jela/smreka i 50% bukva.
 • 100% jela.

Opis kvaliteta

Svojstvo Jedinica ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B Standard
za testiranje
Dijametar mm 6±1 ili 8±1 6±1 ili 8±1 6±1 ili 8±1 ISO 17829
Dužina mm 3,15<L≤40 4) 3,15<L≤40 4) 3,15<L≤40 4) ISO 17829
Udio vlage % 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ISO 18134
Udio pepela % 3) ≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2,0 ISO 18122
Mehanička izdržljivost % 2) ≥ 98,0 5) ≥ 97,5 5) ≥ 97,5 5) ISO 17831-1
Finoća (<3.15mm) % 2) ≤1,0 6)(≤0,5 7)) ≤1,0 6)(≤0,5 7)) ≤1,0 6)(≤0,5 7)) ISO 18846
Temperatura peleta ºC ≤ 40 8) ≤ 40 8) ≤ 40 8)  
Donja toplotna moć kWh/kg 2) ≥ 4,6 9) ≥ 4,6 9) ≥ 4,6 9) ISO 18125
Nasipna gustina Kg/m3 3) 600≤BD≤750 600≤BD≤750 600≤BD≤750 ISO 17828
Aditivi % 2) ≤ 2 10) ≤ 2 10) ≤ 2 10)  
Azot % 3) ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 ISO 16948
Sumpor % 3) ≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ISO 16994
Hlor % 3) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ISO 16994
Temperatura def. pepela ºC ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 CEN/TC 15370-1
Arsen mg/kg 3) ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ISO 16968
Kadmij mg/kg 3) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ISO 16968
Hrom mg/kg 3) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ISO 16968
Bakar mg/kg 3) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ISO 16968
Olovo mg/kg 3) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ISO 16968
Živa mg/kg 3) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ISO 16968
Nikl mg/kg 3) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ISO 16968
Cink mg/kg 3) ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ISO 16968

Pakovanje
 1. PE vreće od 15 kg
  (70 vreća na paleti – 1050 kg)
  a) Vreće sa poznatim dizajnom koji je zastupljen na EU tržištu od 2009. godine i logom Ensa BH
  b) Pakovanje u vrećicama sa posebnim dizajnom, a prema potrebama i zahtjevima kupca.

  Ovako pakovan pelet na paletama od 1050 kg u šleperskim isporukama, prilikom utovara tovari se 23 palete
  tj. 24 150 kg ili maksimalno u dozvoljenu bruto nosivost teretnog motornog vozila.

 2. PE vreće od 1000 kg
  takozvani BigBag težine 1000 kg, dimenzija 91 x 91 x 180 cm
  Prilikom šleperske isporuke tovari se 24 vreće